Archive

Category Archives for "Asia"
1

How to Spend 3 Days in Hua Hin, Thailand

If you travel many times to Bangkok, Pattaya and want to find new places not so far from the capital of Thailand then Hua Hin is one of the options for you. We spent our 3 days there and I’m going to share our itinerary for 3 days in Hua Hin, Thailand.Packing List for Hua Hin, ThailandBefore […]

Continue reading

Kuala Lumpur, Bali, Singapore 12 ngày

Đặt vé trước 5 tháng, ban đầu chỉ định đi Bali nhưng vì phải transit ở Kuala Lumpur(KL) nên quyết định ở KL 2 ngày, rồi vé từ Bali sang Singapore(SG) khá rẻ nên quyết định múc luôn vé đi Singapore. Vậy là mình sẽ có 12 ngày du lịch bụi qua Kuala Lumpur, Bali […]

Continue reading